Electrical Wiring Diagram New

ArsyakaStudio

Auto & Vehicles

com.electricalwiringdiagram.arsyakastudio

Ett kopplingsschema är en förenklad konventionella bildmässigt representation av en elektrisk krets. Det visar komponenterna av kretsen som förenklade former och de makt och signal anslutningarna mellan enheterna. Ett kopplingsschema ger oftast information om den relativa positionen och arrangemang av enheter och terminaler på enheter, att hjälpa till i byggnad eller service enheten. Detta är till skillnad från en principskiss, där arrangemanget av komponenter sammanlänkningarna i diagrammet vanligtvis inte motsvarar komponenterna fysiska platser i den färdiga enheten. Ett bildmässigt diagram skulle visa mer i detalj av fysiska utseende, medan ett kopplingsschema används en mer symbolisk notation för att understryka sammankopplingar över utseende. Ett kopplingsschema används ofta för att felsöka problem och att se till att alla anslutningar har gjorts och att allt är närvarande.Alphabetical

Genres