Greek Interlinear Bible

HagiosTech.com

Books & Reference

com.hagiostech.greekinterlinearbible

Denna grekiska/English Interlinear Bible hjälper dig läsa nya testamentet på originalspråket (dvs Koine grekiska). Varje grekiska ordet visas tillsammans med dess Strongs nummer, översättning, tolkning av morfologiska, kontextuella form, lexikaliska form och deras transkriberats. Njut! Gud kan fortsätta att välsigna dig. -- HagiosTech lagetAlphabetical

Genres