Cancer Referral Guidelines

SCET

Medical

com.scet.cancercareguidelines

Riktlinjerna har utvecklats av ett multidisciplinärt team och underlätta lämpliga remiss mellan primär och sekundär vård för patienter med misstänkt cancer. Riktlinjerna syftar till att stödja GPs, bredare primärvården laget, andra kliniker och patienter och vårdgivare. En fullständig version av riktlinjerna kommer att vara tillgängliga på www.cancerreferral.scot.nhs.uk/Alphabetical

Genres