Gin Rummy

i-set Co.,Ltd.

Card

jp.iset.ginrummy

Gin Rummy är en av de mest populära kortspelet. Spela Gin Rummy mot Android. -Gin Bonus 25 Poäng -Stor Gin Bonus 31 Poäng -Underskred Bonus 25 Poäng -Oklahoma Gin Oklahoma Gin är ett derivat av Gin Rummy. Värdet för den första upcard bestämmer minsta greven där spelare kan slå. Om detta kort råkar vara en spade, dubbleras alla noter i affären. Om behörigheter: -INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE: används för annonser Delar av detta program är ändringar baserat på arbete skapas och delas av Google och används enligt villkoren som beskrivs i licensen Creative Commons 3.0 erkännande.Glow Hockey

Alphabetical

Genres