INSARAG Guidelines

United Nations

Books & Reference

org.unocha.insarag

Syftet med INSARAG riktlinjerna Internationellt accepterade detta dokument ger en metod för att vägleda länder drabbats av en plötslig katastrof orsakar omfattande strukturella kollapsen, liksom internationella USAR team svara i det drabbade landet. Riktlinjerna beskriver också rollen som FN i medhjälpande drabbade länderna i hotellets samordning. Metodiken, ger enligt definitionen i riktlinjerna INSARAG en process för beredskap, samarbete och samordning av de nationella och internationella deltagarna. Detta bör då resultera i en förbättrad förståelse på alla förvaltningsnivåer i det drabbade landet om hur internationella USAR bistånd kan utnyttjas för att öka den nationella svaren så för att säkerställa den mest effektiva användningen av resurser.Alphabetical

Genres