Duzzle

Zero-One

Puzzle

fr.zerokcm.summy

Lösa matematiska pussel Igenom mer än 120 nivåer, ta bort alla nummer i varje styrelse. Om summan är 6, Välj 1, 2 och 3 (1 + 2 + 3 = 6). De kommer att minska till 0, 1 och 2. 0 kommer försvann. Syftet är att ta bort alla nummer. Tips: Välj större antal först. Lycka tilldc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres